IKKE-TRANSAKSJONELLE BRUKSVILKÅR OG BETINGELSER

SIST OPPDATERT: Juli 2016

Denne nettsiden er drevet av C & J Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ (selskapsnummer 00141015) (Clarks). Disse vilkår og betingelser (Vilkår) styrer din tilgang til og bruk av denne nettsiden. Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse vilkårene, skal du ikke bruke denne nettsiden.

1. BRUK AV DENNE NETTSIDEN OG ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Clarks gir tilgang til denne nettsiden i overenstemmelse med vilkårene. Clarks gir tilgang til denne nettsiden uten å ta betalt og kan avslutte tilgang når som helst og uansett grunn uten å informere om dette. Vi kan revidere disse vilkårene når som helst. Din fortsatte bruk av denne nettsiden etter at endrede vilkår postes på nettsiden er samtykket ditt i de oppdaterte vilkårene.

Vi tilby denne nettsiden «som den er» og kun for generelle informasjonsformål. Ingenting på denne nettsiden er ment som råd du skal stole på. Du må oppsøke råd fra en profesjonell eller spesialister før du utfører eller lar være å utføre en handling, basert på noe på denne nettsiden. Vi garanterer ikke at denne nettsiden er: (i) nøyaktig, fullstendig eller oppdatert; (ii) sikker, uforstyrret, feilfri, eller virusfri; (iii) tilgjengelig på ethvert tidspunkt; (iv) passende for ethvert formål du ønsker å bruke den til.

2. VAREMERKER

Alle varemerker, varenavn, tjenestemerker og logoer på denne nettsiden er eid av eller registrert av: (i) Clarks; (ii) selskaper i samme selskapsgruppe som Clarks; eller (iii) uavhengige tredjeparter hvis materialer eller teknologier Clarks integrerer i sine produkter og hvis tjenester Clarks bruker til å støtte sine forretningsoperasjoner. De relevante eierne eller de som har registrert slike varemerker, varenavn, tjenestemerker og logoer forbeholdes alle rettigheter til dem. Ingen lisens eller rett til bruk av slike varemerker, varenavn, tjenestemerker og logoer gis som følge av din tilgang til eller bruk av denne nettsiden unntatt som nødvendig for å vise nettsiden ordentlig på din enhet for dine personlige, ikke-kommersielle bruk.

3. INNHOLDSEIERSKAP

Innholdet til denne nettsiden, inkludert ethvert design, tekst, bilde, logo, grafikk, programvare, kildekode, applikasjon, video- og audiokomponenter (Innhold), eies av Clarks og/eller dens lisensinnehavere og er beskyttet av kopibeskyttelse og andre lover om intellektuell eiendom. Clarks tilbyr kun innhold for personlig, ikke-kommersiell bruk. Enhver kommersiell bruk av nettsiden eller innholdet (helt eller deler derav) er strengt forbudt, inkludert distribuering, endring, publisering, eller salg av innhold.

4. BRUKERSKAPT INNHOLD

Du har eneansvar for kommentarer, videoer, bilder, fotografier, informasjon, forslag, idéer, konsepter, teknikker, data og annen kommunikasjon du sender inn, poster, lenker eller på annen måte gjør tilgjengelig på eller gjennom denne nettsiden (Brukerskapt innhold). Du har eneansvar for å forsikre at brukerskapt innhold du sender inn følger alle lover og reguleringer, inkludert de knyttet til intellektuell eiendom og personvern for tredjeparter. Før du sender inn, poster eller lenker til brukerskapt innhold på denne nettsiden, må du forsikre at du eier alle intellektuelle eiendomsrettigheter til nevnte brukerskapte innhold eller på annen måte kan gi Clarks tilgang til følgende lisens og at innsendingen din ikke bryter med personvernsrettighetene til en tredjepart. Clarks forbeholder seg retten til å nekte å publisere, fjerne, redigere, eller endre ethvert brukerskapt innhold når som helst, og uansett grunn. Clarks kan overvåke og gå gjennom det brukerskapte innholdet du sender inn, men forplikter seg ikke til å gjøre dette. Clarks godkjenner ikke brukerskapt innhold, eller tanker, meninger, materialer eller annen informasjon inneholdt i disse.

Dersom du sender inn, poster, lenker eller på annen måte gjør brukerskapt innhold tilgjengelig på eller gjennom denne nettsiden samtykker du i at dette ikke er konfidensielt. Ved å sende inn brukerskapt innhold, gir du Clarks (inkludert alle selskaper i samme selskapsgruppe som Clarks) en verdensdekkende, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, ugjenkallelig, og avgiftsfri lisens til å bruk, kopiere, redigere, tilpasse, reprodusere, reposte, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig, oversette, gjøre tilgjengelig, sublisensiere, modifisere og klargjøre avledede arbeider av det, helt eller delvis, ved bruk av hvilken som helst metode eller media som er kjent nå, eller utvikles senere (Lisens). Med forbehold om lisensen, beholder du eierskapet av alle intellektuelle eiendomsrettigheter i det brukerskapte innholdet ditt.

Du samtykker i at du ikke vil poste noe brukerskapt innhold på denne nettsiden som: (i) er ulovlig, injurierende, ærekrenkende, uredelig, usant, misledende, truende, misbrukende, pornografisk, obskønt, støtende eller diskriminerende på bakgrunn av alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, rase, religion og tro, seksualitet eller andre egenskaper; (ii) anmoder eller tilbyr forretninger eller tjenester; (iii) er konfidensielt; (iv) bryter den intellektuelle eiendoms- eller personvernsretten til en tredjepart; (v) etterligner en annen eller på annen måte feilrepresenterer identiteten din, (vi) avbryter, kompromitterer eller forstyrrer denne nettsiden eller andre nettsider vi opererer; eller (vii) på annen måte bryter disse vilkårene.

5. PÅBUDT OPPFØRSEL

Du må ikke: (i) avbryte, kompromittere, eller på annen måte blande deg opp i denne nettsiden eller andre nettsider vi opererer; (ii) få tilgang til data eller informasjon som ikke er din egen ved å gå inn i en sikker Clarks-server, konto, fil eller database; (iii) laste opp eller overføre et virus, en korrupt fil eller en link, eller noen annen data eller skadelig innhold som kan skade denne nettsiden eller en annen nettside vi opererer, eller vår programvare eller vårt utstyr eller programvare eller utstyr tilhørende en tredjepart; eller (iv) prøve å gjennomføre noen av handlingene oppført i dette avsnittet.

6. FJERNING AV INNHOLD

Dersom du mener at noe innhold eller brukerskapt innhold på denne nettsiden overtrer dine intellektuelle eiendoms- eller personvernsrettigheter, bryter disse vilkårene, eller er ulovlig på annen måte,må du kontakte oss umiddelbart på customercare@clarks.com.

7. PRODUKTBILDER

Produktbilder på denne nettsiden er kun illustrasjoner. De faktiske produktene som er tilgjengelige i våre butikker eller gjennom e-handel-kanaler kan være ulike bildene som vises på denne nettsiden.

8. PERSONOPPLYSNINGER

Dersom du sender inn personlig data til Clarks gjennom denne nettsiden, bruker Clarks denne informasjonen i overensstemmelse med vilkårene for vår personvernserklæring, tilgjengelig på http://www.clarks.co.uk/PrivacyPolicy.

9. LENKER

Denne nettsiden kan inneholde lenker til tredjepartinettsider som ikke er kontrollert av Clarks. Clarks har ikke noe ansvar for og støtter ikke lenkede nettsider. Lenkede nettsider kan ha sine egne bruksvilkår og personvernrettigheter som styrer tilgang og bruk. Clarks er ikke ansvarlig for skader eller forpliktelser du påtar deg som følge av besøk til noen tredjepartisidenettside. Tredjepartinettsider kan inneholde lenker til denne nettsiden. Clarks støtter ikke noen nettside som lenker til denne nettsiden, Clarks er heller ikke affiliert med noen slik nettside. Dersom du har fått tilgang til denne nettsiden ved å klikke på en link fra en tredjepartsnettside, er tilgangen din til og bruken din av denne nettsiden ikke styrt av disse vilkårene, ikke av vilkårene for tredjepartsnettsiden hvis lenke du klikket på.

10. ANSVARSBEGRENSNING

Dersom du er en konsumentbruker (som bruker nettsiden i en personlig kapasitet ikke som del av noen forretning eller handel) er Clarks og dens direktører, offiserer, ansatte, agenter, affilierte, lisenstakere, produsenter, og/eller leverandører ikke ansvarlige overfor deg for noe tap eller skade du måtte lide som følge din bruk av denne nettsiden som Clarks ikke rimelig kunne forutse som en følge av din bruk av denne nettsiden. Dersom du lider tap eller skade som Clarks rimelig kunne forutse som en konsekvens av din bruk av denne nettsiden, skal Clarks ansvar ikke overgå, totalt, £100 (eller tilsvarende lokale myntenhet dersom du befinner deg utenfor Storbritannia).

Dersom du er en forretningsbruker (som bruker nettsiden i en forretnings- eller handelskapasitet) er Clarks og dens direktører, offiserer, ansatte, agenter, affilierte, lisenstakere, produsenter, og/eller leverandører ikke ansvarlige overfor deg for noe tap eller skade du måtte lide som følge din bruk av denne nettsiden som er indirekte, spesielt, følgestap eller straffende, eller i følgende (i hvert tilfelle uavhengig av denne bruk er direkte eller indirekte): (i) tap av profitt, salg, forretninger eller fortjeneste; (ii) forretningsavbrudd; (iii) tap av forventet innsparing; (iv) tap eller skade på data; eller (v) tap av forretningsmuligheter, godvilje eller omdømme. Uansett skal Clarks ansvar ikke overgå, totalt, £100 (eller tilsvarende lokale myntenhet dersom du befinner deg utenfor Storbritannia).

Ingenting i denne klausul ekskluderer eller begrenser Clarks ansvar for død eller personlig skade forårsaket av dens forsømmelse. Dersom landet du befinner deg i ikke tillater noen av begrensningene eller eksklusjonene av ansvar beskrevet i dette avsnittet blir de av-anvendt kun i den grad det er nødvendig for å gjøre dette avsnittet kompatibelt dette landets lov.

11. JURISDISKSJON/VALG AV LOV

Disse vilkårene reguleres av og skal tolkes i henhold til Engelsk lov og den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til det engelske rettsystemet. Dersom noen bestemmelse i disse vilkår er ansett som ulovlig, ugyldig eller uhåndhevbar, skal resten av vilkårene forbli fullstendig operative.

12. KONTAKT OSS

Dersom du ønsker å kontakte oss om noe på denne nettsiden eller i disse vilkårene kan du: (i) skrive til oss på C & J Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ; (ii) sende oss en e-post på customercare@clarks.com; eller (iii) ringe oss på 01458 899904.